Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

19:12
8894 9435 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

November 19 2019

13:56
5349 5012 500
13:54
11:57
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viairmelin irmelin

November 07 2019

12:46
8236 c018 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viawszystkodupa wszystkodupa
12:46
Właściwie nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
12:45
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
12:45
12:44
2673 a132 500
Reposted fromyveee yveee vialivhanna livhanna
12:42
Może tylko mi się zdaje
Może nic nie będzie dalej
— Natalia Zasępa
Reposted fromzoou zoou vialivhanna livhanna
12:42
Lepsze miasta, lepsze czasy, lepsza miłość, lepsze szczęście, lepsze cokolwiek, ludzie nigdy ich nie znajdą i nigdy nie przestaną szukać.
— Charles Bukowski "Zapiski starego świntucha"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialivhanna livhanna
12:42
7459 dbd0 500
Reposted fromzie zie vialivhanna livhanna
12:41
Reposted fromshakeme shakeme viamarysia marysia
12:41
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viamarysia marysia
12:40

– Pamiętasz swoją pierwszą miłość?

– Nie.

– Masz trzy dychy na karku i już problemy z pamięcią?

– Nie. Mam trzy dychy na karku i dlatego wiem, że nie mogę nazwać żadnego z nich pierwszą miłością.

Jeszcze się nie spotkaliśmy.

— "Porypana Panna"
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viacytaty cytaty
12:40
(...) żadna kobieta tak naprawdę nie należy do mężczyzny, jeśli nie czuje, że on należy do niej.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialivhanna livhanna
12:39
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialivhanna livhanna
12:39
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – Powolny człowiek
Reposted fromhormeza hormeza vialivhanna livhanna

November 04 2019

15:03
5252 ba8c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialivhanna livhanna
15:03
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialivhanna livhanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl