Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

11:13
Wytrzymasz. 
Tags: dc czerwone usta
Reposted bypoolun poolun

July 07 2017

13:17
Sic itur ad astra.
Tags: czerwone usta

July 06 2017

15:43
Kocham Cię.
Tags: czerwone usta

June 05 2017

13:08
Głupia jesteś Karolina.
Tags: czerwone usta

June 01 2017

12:32
Bo Ci źle było żyć tak w spokoju. 
Tags: czerwone usta

April 14 2017

16:40

June 04 2015

06:21
Coraz mniej jest mnie.
Tags: czerwone usta

March 18 2015

07:29
semper et aeternum
— letsfuckinthetoilet
Tags: czerwone usta

January 30 2015

02:15
6 krok. Welcome to California baby . 
Tags: czerwone usta

January 20 2015

19:43
Jeżeli dzisiaj znowu mnie zawiedziesz, nie licz na to że ja kiedykolwiek jeszcze się postaram.
Tags: czerwone usta

January 05 2015

21:17
Zacznij wreszcie myśleć Karolina. Przestań działać pochopnie, impulsywnie i oddawać się swoim uczuciom. Tylko myśl.
Tags: czerwone usta
21:16
Zrozumiesz, połącz tylko kropki...
— Królewicz
Tags: czerwone usta

January 01 2015

20:24
Nie chce dużo. jedynie motywacji. Daj mi to Nowy Roku.
Tags: czerwone usta

December 30 2014

19:08
- Zaplątałeś się w moje włosy?
- Dopiero próbuje...
— M.
Tags: czerwone usta
03:08
Niczego bardziej nie chce jak tego  by zdarzyło się to jeszcze jeden raz. Tylko dla pewności, że nie było to tylko pomyłka...  
Tags: czerwone usta

December 12 2014

22:52
Który raz pluje sobie w brodę, że nigdy więcej nikogo z nikim nie poznam?
Tags: czerwone usta

November 19 2014

17:25
Są jeszcze porządni mężczyźni? Tak, tylko zazwyczaj  u mnie pełną funkcje przyjaciół i mówią do mnie "Ej Typie" Nigdy mi to nie przeszkadzało, i nie przeszkadza dalej. Nawet jeśli w pijackim amoku rzucam się na jednego z nich. Trzeba mi czegoś czego mam, gdy to dostane pewnie mi się odechce. 
Tags: czerwone usta
Reposted bysexonfire sexonfire

November 10 2014

22:08
zawiodłam się.
Tags: czerwone usta
Reposted bybanshe banshe

October 30 2014

22:00
Wciąż coś... jest źle. Jest po prostu nie tak. 
Tags: czerwone usta.

October 29 2014

10:02
Nie wiem co się dzieje. Nie wiem też co się stało. 
Tags: czerwone usta.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl