Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

08:49
0535 172e
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
08:48
Jeżeli przeszłość, ciągle wpływa na twoją teraźniejszość - to czy na pewno żyjesz prawidłową chwila ? 
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty

September 22 2017

14:33
14:29
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
14:29
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viayanek yanek
14:29
Reposted fromkattrina kattrina viayanek yanek
14:28

September 05 2017

08:54
A ja jak pojeb patrzę w gwiazdy na balkonie
Nawet jak nie wiem co myślę
To na bank o niej
— Czeski - W Próżni (prod. Salvare) [Official Video]
(via projekt-pasja)
08:54
08:54
A swoją drogą, dobre serce warte jest tyle co wszystkie szare komórki.
— Agatha Christie, "Poirot prowadzi śledztwo"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

September 04 2017

11:42
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viapierdolony pierdolony

August 30 2017

08:07
8801 a555 500
Reposted from58894 58894 viawszystkodupa wszystkodupa

August 24 2017

11:55
6437 8da9 500
Reposted fromxmartii xmartii viacytaty cytaty

August 21 2017

12:09
12:09
2864 f2ed
Reposted fromiloveyou iloveyou viapierdolony pierdolony

August 16 2017

12:47
1726 fea7 500

August 14 2017

09:24
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viayanek yanek
09:24
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viayanek yanek
09:23
5605 ecc3 500
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viayanek yanek
09:23
3833 cba5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl