Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

09:24
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viayanek yanek
09:24
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viayanek yanek
09:23
5605 ecc3 500
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viayanek yanek
09:23
3833 cba5 500

August 09 2017

11:11
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaaskman askman
11:11
4910 dde9 500
Reposted frompastelina pastelina viayanek yanek
11:11
5943 6368 500
wyparłam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
11:10
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

August 08 2017

10:39
5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viayanek yanek

August 04 2017

12:19
4426 257a 500
Reposted fromemopanda emopanda viayourheartbeat yourheartbeat
12:18
Wpajałem jej: mierz wysoko.
Strzeliła mi w łeb.
— Lec
Reposted fromwstydem wstydem viairmelin irmelin
12:18
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viairmelin irmelin
12:18
6201 dca9 500
Reposted fromusagii usagii viairmelin irmelin
12:17
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek
12:17
3110 fc5d
Reposted fromkarahippie karahippie viayanek yanek
12:16
8189 db97
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viayanek yanek
12:16
0833 9fb8 500
Reposted frommindtrap mindtrap viaevlyn evlyn
12:16
0065 5eb1
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaevlyn evlyn
12:16
"- Pamiętasz... - zaczynam. - Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko."
— Jodi Picoult - "Bez mojej zgody"
Reposted fromarizonadream arizonadream viaevlyn evlyn

July 18 2017

10:36
Przyszła w ostatniej chwili, bodaj po drugim dzwonku. W jej zachowaniu jednak nie było nic z pośpiechu, który cechował innych przybyłych w tym samym czasie. Ci wpadali do środka jak burza, z rozwianym włosem, i gnali na oślep do szatni, zdejmując okrycia w biegu; ona zaś - w zgrabnym kożuszku, z barwną chustą na szyi i w botach na obcasie z cholewkami do kolan - weszła spokojnie, godnie, zgoła majestatycznie, a bilet wyjęła z torebki (tej samej, którą miała na wernisażu w Zachęcie) nie wcześniej niż dopiero w przejściu do foyer, gdzie stały bileterki. Robiła wrażenie osoby o niezachwianej pewności, że spektakl nie zacznie się bez niej.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl