Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

08:12
7349 da46 500
Reposted frommyu myu vianables nables
08:12

“I want food”

Reposted frommr-absentia mr-absentia vianables nables

June 05 2017

13:08
Głupia jesteś Karolina.
Tags: czerwone usta

June 01 2017

12:57
znowu.
12:35
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
12:35
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
12:32
Bo Ci źle było żyć tak w spokoju. 
Tags: czerwone usta
12:32
W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam trzy do dwóch
— AR
Reposted fromcreure creure viacytaty cytaty
12:32
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viairmelin irmelin
12:31

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
12:31
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
12:26
Reposted fromfungi fungi viayanek yanek

May 30 2017

09:08
9041 622a
08:59
4584 d5f4
Reposted fromkaiee kaiee viaaliska aliska
08:41

May 22 2017

18:48
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
18:45
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaunmadebeds unmadebeds
18:45
3774 4515 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
18:43
9882 0412 500
Reposted fromowca owca viaorchila orchila
18:42
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl