Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

08:54
A ja jak pojeb patrzę w gwiazdy na balkonie
Nawet jak nie wiem co myślę
To na bank o niej
— Czeski - W Próżni (prod. Salvare) [Official Video]
(via projekt-pasja)
08:54
08:54
A swoją drogą, dobre serce warte jest tyle co wszystkie szare komórki.
— Agatha Christie, "Poirot prowadzi śledztwo"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

September 04 2017

11:42
Pozostali z nas palą papierosy i piją kawę z kubków, dłonie nam się trzęsą i mamy podkrążone oczy. Poruszamy się powoli, a jedyne, co żyje w naszych oczach, to lęk.
— james Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnirvitii nirvitii viapierdolony pierdolony

August 30 2017

08:07
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viawszystkodupa wszystkodupa

August 24 2017

11:55
6437 8da9 500
Reposted fromxmartii xmartii viacytaty cytaty

August 21 2017

12:09
12:09
2864 f2ed
Reposted fromiloveyou iloveyou viapierdolony pierdolony

August 16 2017

12:47
1726 fea7 500

August 14 2017

09:24
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viayanek yanek
09:24
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viayanek yanek
09:23
5605 ecc3 500
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viayanek yanek
09:23
3833 cba5 500

August 09 2017

11:11
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaaskman askman
11:11
4910 dde9 500
Reposted frompastelina pastelina viayanek yanek
11:11
5943 6368 500
wyparłam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
11:10
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

August 08 2017

10:39
5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viayanek yanek

August 04 2017

12:19
4426 257a 500
Reposted fromemopanda emopanda viayourheartbeat yourheartbeat
12:18
Wpajałem jej: mierz wysoko.
Strzeliła mi w łeb.
— Lec
Reposted fromwstydem wstydem viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl