Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

10:36
Przyszła w ostatniej chwili, bodaj po drugim dzwonku. W jej zachowaniu jednak nie było nic z pośpiechu, który cechował innych przybyłych w tym samym czasie. Ci wpadali do środka jak burza, z rozwianym włosem, i gnali na oślep do szatni, zdejmując okrycia w biegu; ona zaś - w zgrabnym kożuszku, z barwną chustą na szyi i w botach na obcasie z cholewkami do kolan - weszła spokojnie, godnie, zgoła majestatycznie, a bilet wyjęła z torebki (tej samej, którą miała na wernisażu w Zachęcie) nie wcześniej niż dopiero w przejściu do foyer, gdzie stały bileterki. Robiła wrażenie osoby o niezachwianej pewności, że spektakl nie zacznie się bez niej.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

July 12 2017

12:29
12:29
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że Cię nie zapamiętam, 
a nie potrafię zapomnieć.
— Piotr Adamczyk – Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
12:28
3237 08f4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viawszystkodupa wszystkodupa
12:24
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
10:50
7775 7fef
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
10:50
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski

July 07 2017

13:17
Sic itur ad astra.
Tags: czerwone usta

July 06 2017

15:46
7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasatyra satyra
15:45
Reposted from1985 1985 viayanek yanek
15:45
15:45
Reposted frombluuu bluuu viayanek yanek
15:45
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viayanek yanek
15:44
6692 7f05 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianables nables
15:44
Reposted frommyrla myrla vianables nables
15:43
Kocham Cię.
Tags: czerwone usta

June 29 2017

12:41
5081 42b9 500
12:40
12:35
12:33
3632 dbce 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl