Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

18:48
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viairmelin irmelin
18:45
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaunmadebeds unmadebeds
18:45
3774 4515 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
18:43
9882 0412 500
Reposted fromowca owca viaorchila orchila
18:42
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

May 12 2017

14:54
Odsuń swoje myślenie, bo ono tylko oszukuje.
Oszukańcze myśli niszczą od wewnątrz.
— Metallica - Spit Out the Bone
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
10:11
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viairmelin irmelin
10:03
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

May 10 2017

10:06
dlaczego jestem taka, że jak ktoś ode mnie odchodzi, spędzam kilka lat by patrzeć w punkt na którym zniknął za horyzontem?
wiara ze mnie ulatuje
ratuj się, serce, kto może
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
10:06
wreszcie zrozumiałem "chciałbym umrzeć z miłości" chodzi o tak przeraźliwą pustkę w sercu, gdy ci najważniejsi kolejno Cię zawiodą, o taki stan wyjałowienia z jednoczesną pewnością, że wciąż wybaczyłbyś im wszystko, bo ich kurwa kochasz, że nie pozostaje Ci nic innego jak tylko z tej miłości umrzeć.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
10:06
8316 8266 500
Reposted frompierdolony pierdolony

May 05 2017

12:39
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaliska aliska
12:38
12:37
8398 d8de 500
12:37
Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec.
Reposted fromsziiiz sziiiz viairmelin irmelin
12:36
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viairmelin irmelin

April 21 2017

15:03
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia

April 20 2017

11:29
6345 0c84
Reposted frompokolorowana pokolorowana viayanek yanek

April 19 2017

13:26
5345 4030
Reposted fromMacabreMadeleine MacabreMadeleine viayanek yanek

April 18 2017

14:36
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl