Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

16:35
2585 e3e7 500
Reposted frombotanyplay botanyplay viayourheartbeat yourheartbeat
16:35
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

July 09 2015

03:41
Warner Bros, intro
Reposted fromfabs3 fabs3 viaorchila orchila
03:40
6961 2410
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaunmadebeds unmadebeds

July 08 2015

05:34
05:33
7539 eb5c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanakarenina anakarenina

July 05 2015

06:33
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viairmelin irmelin

July 03 2015

06:55
Jestem nieszczęśliwa.
— Czy to był pociąg tylko fizyczny?

July 02 2015

23:48
- A powiedź mi jeszcze...Wierzysz w przyjaźń damsko-męską? - Tak, ale nie w naszą. 
— lubię Cię bardziej.
Reposted fromlivhanna livhanna
23:48
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura vialivhanna livhanna

June 30 2015

21:04
5425 8e26
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viairmelin irmelin
21:03
8374 1d28
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaanakarenina anakarenina
21:01
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viacytaty cytaty
20:56

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
20:56

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
20:56
Możesz wszystko, tylko zacznij w siebie wierzyć.. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
20:56
"Młodziutka Brigitte Bardot pojawiła się w bikini na plaży, gdzie obowiązywały kostiumy jednoczęściowe.
- Proszę pani - zwrócił jej uwagę porządkowy - w tym miejscu można się opalać tylko w jednoczęściowym stroju.
- Nie ma problemu - uśmiechnęła się gwiazdka. - Którą część mam zdjąć: górę czy dół?"

;)
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty
20:55
2224 817c
20:55

June 29 2015

06:50
A serce to nie serce
To tylko kawał mięsa
A życie, jakie życie?
Poprzerywana linia na dłoniach
— happysad "Nie ma nieba"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaanakarenina anakarenina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl