Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2019

14:43
Czy zauważyliście ? Minął 2014 2015 2016 jakby go w ogóle nie było 2017 2018 I nastał 2019. Teraz jest teraz. Ale jakoś inaczej. Coś się zmieniło. Coś nas zostawiło. Odeszło. Gdzie te wszystkie lata, pędzą jak szalone.. ? Mrugają ukradkiem, znikają.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaevlyn evlyn
14:42
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viairmelin irmelin
14:42
6840 ce1a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
14:42
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
14:41
8470 a045 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
14:41
1909 0a55 500
Reposted frompampunio pampunio viairmelin irmelin

September 20 2018

10:36
3703 a228
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viasatyra satyra
10:28
3010 15f0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viasatyra satyra
10:08
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
10:07
Czuję się połknięta, przetrawiona i wytrawiona z godności, a potem zwymiotowana. To boli, tak bardzo, że niekiedy wyję z bólu.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

August 19 2018

00:37
Nikomu nie mogę ufać.
 Pamiętaj by piwo i wódkę pić samą.
Pamiętaj że ona  nikomu nigdy nie ufa. 

July 26 2018

15:47
chciałabym powiedzieć, że nie czekałam na Ciebie - chciałabym umieć nie czekać.
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
15:44
"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapoolun poolun

June 28 2018

13:07
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viayanek yanek
13:05
9286 3538 500
Reposted from4777727772 4777727772 viayanek yanek
13:04
0512 ce5c 500
Reposted fromyanek yanek
13:03
0264 01b1
Reposted frommathema mathema viayanek yanek
13:02
Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty
13:01
4046 1caf
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
13:01
4641 4996 500
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl