Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

14:02
Mimo ze mam moze ze trzy powody by zyc To nie mam zadnego by umrzec i dobrze mi z tym I tak zostanie, szukam patentu na szczescie, Na szczescie nie musze juz przy tym patrzec na reszte
— Eripe
Reposted fromaliska aliska
14:02
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viaaliska aliska

March 19 2017

08:18
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viaunmadebeds unmadebeds
08:17
0945 03ca 500
08:17
3252 b60f
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaRavyna Ravyna
08:17
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viaRavyna Ravyna
08:16
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaunmadebeds unmadebeds
08:15
7971 59ef 500
Jak bardzo bym się nie starała, aby było inaczej.
Reposted fromthesarren thesarren viacukrowa cukrowa
08:13
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viairmelin irmelin
08:12
4627 a459 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viairmelin irmelin
08:12
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.

March 09 2017

11:28
7410 d944
Reposted frommeem meem viaamelinowa amelinowa
11:26
4088 3e9c
Reposted fromviolet-hill violet-hill viaamelinowa amelinowa
11:25
4149 da38 500
Reposted fromoll oll viaamelinowa amelinowa
11:19
Reposted fromzielono zielono viaamelinowa amelinowa
11:13
2837 a62a
11:13
9208 c0b9
Reposted fromdailylife dailylife viasexonfire sexonfire
11:13
5699 3f54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasexonfire sexonfire
11:12
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
11:12
8233 413e
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl