Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2018

10:49
0655 e14b 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viawhatever18 whatever18
10:49

May 14 2018

17:33
5538 06e1 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty
17:32
Nic na siłę, wszytko młotkiem
— najpiękniejsza rzecz jaką przeczytałam od początku roku

March 29 2018

09:45
3609 154a 500
Reposted fromrol rol viawhatever18 whatever18
09:45
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viawhatever18 whatever18
09:44
Reposted fromoll oll viawhatever18 whatever18
09:44
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— niewychamowanee.soup.
09:44
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska, Siewca Wiatru
09:44
2550 9a6a
Reposted fromtfu tfu viawhatever18 whatever18
09:43
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawhatever18 whatever18
09:43
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viawhatever18 whatever18
09:43
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viawhatever18 whatever18

March 26 2018

12:38
9060 5a6d
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
12:37
6421 fa24
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
12:35
1252 003e 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaApriloNeil ApriloNeil

March 23 2018

10:34
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaevlyn evlyn
10:33
3702 938a 500
10:33
10:32
3151 6377
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl