Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

11:24
3920 d4d3
Reposted frommeowl meowl viairmelin irmelin
11:24
0632 785a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin
11:24
11:18
1219 b69b
Reposted fromniewychowana niewychowana viaApriloNeil ApriloNeil
11:17
Zrób coś dla siebie. Zaopiekuj się sobą, przed zaopiekowaniem kimś innym.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viasatyra satyra
11:17
3609 154a 500
Reposted fromrol rol viayanek yanek

March 08 2018

12:03
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
12:03
7803 55f0
12:03
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viawszystkodupa wszystkodupa
12:02
3365 cff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin

March 06 2018

15:32
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viaMakeMePurr MakeMePurr

March 01 2018

13:52
6000 29ae
Reposted fromnezavisan nezavisan viaaskman askman

February 26 2018

15:47
3656 8473
Reposted fromdelain delain viayourheartbeat yourheartbeat
15:47
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
15:47
15:47
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.

February 15 2018

09:49
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viapoolun poolun
09:49
5525 9750
Chcę...
Reposted fromnivea nivea viapoolun poolun

February 14 2018

11:13
Wytrzymasz. 
Tags: dc czerwone usta
Reposted bypoolun poolun

February 08 2018

15:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl