Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

00:37
Nikomu nie mogę ufać.
 Pamiętaj by piwo i wódkę pić samą.
Pamiętaj że ona  nikomu nigdy nie ufa. 

July 26 2018

15:47
chciałabym powiedzieć, że nie czekałam na Ciebie - chciałabym umieć nie czekać.
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
15:44
"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapoolun poolun

June 28 2018

13:07
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viayanek yanek
13:05
9286 3538 500
Reposted from4777727772 4777727772 viayanek yanek
13:04
0512 ce5c 500
Reposted fromyanek yanek
13:03
0264 01b1
Reposted frommathema mathema viayanek yanek
13:02
Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty
13:01
4046 1caf
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
13:01
4641 4996 500
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
13:01
8022 2c0c 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin

June 07 2018

10:49
0655 e14b 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viawhatever18 whatever18
10:49

May 14 2018

17:33
5538 06e1 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty
17:32
Nic na siłę, wszytko młotkiem
— najpiękniejsza rzecz jaką przeczytałam od początku roku

March 29 2018

09:45
3609 154a 500
Reposted fromrol rol viawhatever18 whatever18
09:45
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viawhatever18 whatever18
09:44
Reposted fromoll oll viawhatever18 whatever18
09:44
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— niewychamowanee.soup.
09:44
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska, Siewca Wiatru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl